Movement Improvement: visuelle analyser - vår raske og detaljerte feedback vil forbedre dine resultater betydelig

Bevegelsesanalyser i idrett

Mange utøverne jobber hard for å forbedre utholdenhet, styrke og hurtighet. Ved siden av fysiske egenskaper som styrke og utholdenhet, er koordinasjon og teknisk utførsel av bevegelser like viktige faktorer for å levere gode idrettsprestasjoner. En bedre teknikk gir en mer effektiv bevegelse og dermed raskere resultat.

Ved læring eller forbedring av teknikk er tilbakemelding fra treneren veldig viktig. For både utøver og trener kan en videobasert bevegelsesanalyse være et nyttig hjelpemiddel i denne prosessen: utøveren kan øke sin kroppsbevissthet. Samtidig kan treneren, gjennom sakte avspilling analysere viktige momenter av bevegelse som er vanskelig å se med det blotte øye, bedre og mer nøyaktig.

Movement Improvement tilbyr teknikkanalyser som i friidrett, handball, langrenn. Vi bruker to kameraer som tar opp bilder fra flere forskjellige posisjoner samtidig. Ved hjelp av avansert bevegelsesanalyseprogramvare (Dartfish og Silicon Coach) bli bildene vist samtidig. Grafiske hjelpemidler i programvaren (liner, piler etc.) er et viktig hjelpemiddel for å kunne analysere bevegelser nøyaktig.

På denne måte kan vi nøyaktig analysere de sterke og svake punktene i bevegelsesmønsteret og steg for steg gjennomgå dem med utøveren. Vi kan gi konkrete øvelser som utøveren kan bruke for å forbedre sine teknisk svake punkter. Hver person som gjennomfører en teknikkanalyse hos Movement Improvement skal få individuelt råd. Hele analyse, bilder med eventuelt tekst, får utøveren på CD-rom. Utøveren kan på denne måte se seg selv om og om igjen.

Muligheter av analyser

Movement Improvement bruker forskjellige metoder for å analysere bevegelser og for å forklare våre funn til utøveren/treneren. Video opptak er basis for hver analyse. Movement Improvement har følgende metoder for en analyse:

Direkte tilbakemelding gjennom å vise og forklare bilder rett etter en øvelse.
Feedback ved å vise og forklare bilder etter en trening.
Sammenligne tidligere opptakk med det nye opptakket for å vise forskjellene i teknikk.

Avhengig av hvilke metode du velger å bruke, tilbyr Movement Improvement følgende muligheter for en analyse:

Analyse av ditt eget video opptak: Movement Improvement bare evaluerer videofilmer. Du sender inn videofilmer med forklaringen hva du vil at vi skal analysere.
Personlig analyse: en individuell analyse som kan kombineres med en teknikk trening eller test.
Trening med video analyse: en større gruppe av utøverer, som vil bli analysert ved en teknikk trening eller test.
Spesiale oppdrag: Movement Improvement kan hjelpe deg med å utvikle nye tester. Se forskning.

"Ved hjelp av bare en analyse på sparkteknikken min, forbedret jeg ballavstanden med 40% (10-15m)"
Vilde Torbjørnsen - Målvakt for J16 landslaget fra Norge
home English kontakt disclaimer