Movement Improvement: visuelle analyser - vår raske og detaljerte feedback vil forbedre dine resultater betydelig

Analyse av ditt eget video opptak

Movement Improvement kan analysere dine videosnitt. Vær vennlig å overholde disse vilkår:

Kontakt Movement Improvement før du lager opptaket. Du må avtale hvordan og hva man filmer for å få de beste resultater til å produsere en grundig analyse.
Bare video på mini-DV, DVD eller CD-rom (standard avi format) er akseptert.

Noen punkter som er viktig for video opptak:

Punkt 1. Bestem hvilke bevegelse skal analyseres.

Vil du ha en generell analyse av hele bevegelse eller bare om en del av bevegelsen?

Punkt 2. Bestem kamera posisjon

Fra hvilke siden vil de ta video (foran, side, bakfra) og fra hvilken distanse? For en bevegelse med konstant hastighet trenger du bare noen få sykluser. Hvis du vil filme en start med akselerasjon trenger en flere sykluser og dette er ikke mulig med en stillestående kamera. Det blir da vanskeliger å sammenligne tidligere opptak med den resente pga av kamerabevegelse.

Punkt 3. Bestem hva du vil fått analysert.

Movement Improvement kan vise de sterke og svake punkter i bevegelser. Det er også mulig å få råd om hvordan man kan forbedre bevegelsen eller er målet å kvantifisere forbedring eller tilbakegang?

"Takket være analysene av Movement Improvement kunne vi lett oppdage forskjelliger i trappe gåing ved knee skader"
Bård Bogen - Fysioterapeut ved Haraldsplass Sykehus
home English kontakt disclaimer