Movement Improvement: visuelle analyser - vår raske og detaljerte feedback vil forbedre dine resultater betydelig

Bevegelsesanalyser i helse

Mange pasienter vil gjerne kunne klare sine daglige gjøremål. Terapeuter (fysio, manuell, kiropraktoer etc) hjelper pasienten med å øke bla. bevegeligheten, styrke og balanse. Samtidig jobber de med koordinasjon og tekniske utførsel av bevegelser om hvordan man skal bruke kroppen riktig i de forskjellige situasjoner for å unngå feilbelastning. En riktig teknikk gir mindre sjanse for feilbelastning.

Ved læring eller forbedring av bevegelser er tilbakemelding fra terapeuten veldig viktig. For både pasienten og terapeuten kan en bevegelsesanalyse ved hjelp av video som hjelpemiddel i dette prosessen være nyttig: pasienten kan utvikle sin kroppsbevisthet bedre. Samtidig kan terapeuten, gjennom å spille av analyser sakte, observere viktige momenter av bevegelse som er vanskelig å se med det blotte øye, bedre og mer nøyaktig. Dermed kan de gir en rasker, bedre og mer nøyaktigere tilbakemelding.

Movement Improvement tilbyr bevegelseanalyser med direkte tilbakemeldinger. Vi bruker to kameraer som tar opp bilder fra flere forskjellige posisjoner samtidig. Ved hjelp av avansert bevegelsesanalyseprogramvare (Dartfish og Silicon Coach) bli bildene vist samtidig. Grafiske hjelpemidler i programvaren (liner, piler etc.) er et viktig hjelpemiddel for å kunne analysere bevegelser nøyaktig.

På denne måte kan vi nøyaktig analysere de sterke og svake punkter i bevegelsesmønsteret og steg for steg gjennomgå med pasienten og terapeuten. Vi kan gi konkrete øvelser som utøveren kan bruke for å forbedre sine teknisk svake(re) punkter. Det skjer alltid i samråd med terapeuten. Hver person som gjennomfører en bevegelsesanalyse hos Movement Improvement skal få et personlig råd. Hele analyse, bilder med eventuelt tekst, får pasienten på CD-rom. Så pasienten kan ses seg selv om og om igjen. Du kan også sammenligne resultatene fra forskjellige tester lett med hverandre og ha et objektivt hjelpemiddel. Dermed kan du få et raskere og mer nøyaktig bilde over hvordan det går med bevegelsesmønsteret av pasienten.

Muligheter av analyser

Movement Improvement bruker forskjellige metoder for å analysere bevegelser og for å forklare våre funn til pasienten/terapeuten. Video opptak er basis for hver analyse. Movement Improvement har følgende metoder for en analyse:

Direkte tilbakemelding gjennom å vise og forklare bilder rett etter en øvelse.
Feedback ved å vise og forklare bilder etter en trening.
Sammenligne tidligere opptakk med det nye opptakket for å vise forskjellene i teknikk.

Avhengig av hvilke metode du velger å bruke, tilbyr Movement Improvement følgende muligheter for en analyse:

Analyse av ditt eget video opptak: Movement Improvement bare evaluerer videofilmer. Du sender inn videofilmer med forklaringen hva du vil at vi skal analysere.
Personlig analyse: en individuell analyse som kan kombineres med en teknikk trening eller test.
Spesiale oppdrag: Movement Improvement kan hjelpe deg med å utvikle nye tester. Se forskning.

"Takket være analysene av Movement Improvement kunne vi lett oppdage forskjelliger i trappe gåing ved knee skader"
Bård Bogen - Fysioterapeut ved Haraldsplass Sykehus
home English kontakt disclaimer